HODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ: Web of Science - obory podle klasifikace FORD
Výběr výzkumných organizací
AVČR
Rezorty
Vysoké školy
Výběr grafů a tabulek
Volba oborů FORD pro porovnání výstupů 2a („Mezinárodní a národní oborové srovnání“), 2b („Profil oboru v jednotlivých letech“), 2c („Spolupráce“), 5 („Podíl autorů a autorek výzkumné organizace na produkci ČR“)