HODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ: Scopus - doplňkové hodnocení pro Humanities and the arts
Výběr výzkumných organizací
AVČR
Rezorty
Vysoké školy
Výběr grafů a tabulek
Volba oborů FORD pro porovnání výstupů 2a („Mezinárodní a národní oborové srovnání“), 2b („Profil oboru v jednotlivých letech“), 2c („Spolupráce“)