Výstupy z národního hodnocení a související informační a datová podpora

Novinky na webu

  • 2024 červenec - Update tresholdů AIS a ranking žurnálů podle posledních dostupných podkladů z WoS (ročník 2023) Zde.
  • 2023 listopad - Zveřejnění informací z posledního hodnocení za léta 2017 – 2021.
  • 2022 říjen - Zveřejnění zpráv a dalších podkladů pro poslední národní hodnocení Modulem 2 (bibliometrie).
  • 2022 červenec - Spuštění statistické aplikace pro „Modul 1 – vybrané výsledky“ a aplikace „Objemy produkce ve WoS v mezinárodním srovnání“.
  • 2022 duben - Posun sledovaného období v aplikaci „Objemy produkce ve WoS v mezinárodním oborovém srovnání“ na léta 2018-22 Zde.
  • 2022 únor - Vytvořeny nové sekce webu.
  • 2022 březen - Aplikace získala responzivní režim. Nyní lze web procházet i z telefonu.
Starší novinky
  • 2021 listopad - Zveřejnění zpráv a dalších podkladů pro poslední národní hodnocení Modulem 2 (bibliometrie).
  • 2021 říjen - Zahájení výstavby sekce webu, která je určená pro výstupy hodnocení v Modulu 1 (vybrané výsledky).
  • 2021 červen - Zprovoznění neveřejné části webu pro podporu práce odborných panelů.