Objemy produkce ve WoS v mezinárodním oborovém srovnání

Grafy zobrazují za jednotlivé obory publikační objemy článků (articles) ve WoS za léta 2015 – 2020 na základě členění dokumentů do těchto kategorií:

  • sborníky
  • články v lokálních žurnálech
  • články v mezinárodních časopisech

Lokálními žurnály se rozumí časopisy vydávané v dané zemi popřípadě v zemích používajících stejný či blízký jazyk. V případě ČR tedy kromě českých časopisů chápeme jako lokální i časopisy slovenské.

Srovnávanými zeměmi jsou:

  • Slovensko (lokálními články jsou nejen slovenské, ale též české žurnály)
  • Portugalsko (k lokálním žurnálům patří též brazilské časopisy)
  • Rakousko (k lokálním žurnálům patří též německé časopisy)
  • Řecko
  • Maďarsko
  • Švédsko

Vybrané země patří do EU, mají různou úroveň HDP (řádově srovnatelnou i výrazně vyšší než ČR), nepatří mezi současné globální nebo regionální hegemony, jsou jazykově relativně homogenní a mají přibližně obdobně velkou populaci jako ČR. Pomocný parametr aplikace přepočítávající data z těchto zemí právě na velikost populace ČR tudíž data radikálně netransformuje.

Primární nastavení aplikace vylučuje články v ESCI žurnálech (lze zapnout) a přepočítává objemy na počet obyvatelstva ČR (lze vypnout).